ga naar de navigatie ga naar de inhoud

Opgelet!Schijnbaar begrijpt uw browser geen Cascading Style Sheets of u hebt e ondersteuning voor CSS uitgeschakeld. Dat is niet erg, maar besef dat u momenteel een andere lay-out ziet dan de ontwerpers van deze site bedacht hebben.

 

Modelregister

Uit het evaluatieverslag met betrekking tot het openbaarheidsdecreet van januari 2010 is gebleken dat slechts 66% van de ondervraagde bestuursinstanties beschikt over een register om aanvragen inzake passieve openbaarheid van bestuur te registreren. Nochtans bestaat er hieromtrent een niet te miskennen decretale verplichting, zoals bepaald in artikel 17, §3, derde lid van het openbaarheidsdecreet van 26 maart 2004. Dergelijk register biedt ongetwijfeld de mogelijkheid om op een snelle en efficiënte manier cijfermateriaal te bezorgen over afgehandelde aanvragen en bovendien is in het decreet ook uitdrukkelijk opgenomen dat de aanvrager van een verzoek op elk moment het register kan inkijken, tenminste wat zijn eigen aanvraag tot openbaarmaking betreft.

Ten slotte kan er ook op gewezen worden dat een dergelijk register perfect zou kunnen worden aangewend als een beleidsinstrument: het kan geïntegreerd worden als workflowinstrument (waarbij de stand van zaken in een dossier gevolgd kan worden) en daarnaast kan het ook belangrijke indicaties geven voor een te voeren beleid inzake actieve openbaarheid van bestuur.

Daarom wordt u hieronder (als uitvoering van één van de actiepunten uit het voormelde evaluatieverslag) een zeer eenvoudig modelregister voorgesteld, waarbij alle noodzakelijke gegevens worden vermeld. Dit register kan uiteraard door de bestuursinstanties worden gedownload.

modelregister Excel (27 kB, 27 april 2011)

Pagina afdrukkenTip een collega over deze pagina
Gepubliceerd op 27 april 2011. Laatst gewijzigd op 29 april 2011