ga naar de navigatie ga naar de inhoud

Opgelet!Schijnbaar begrijpt uw browser geen Cascading Style Sheets of u hebt e ondersteuning voor CSS uitgeschakeld. Dat is niet erg, maar besef dat u momenteel een andere lay-out ziet dan de ontwerpers van deze site bedacht hebben.

 

Regelgeving openbaarheid van bestuur

Met het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur werd alweer een nieuwe stap gezet in het verbeteren van de relatie tussen de burger en de overheid.

Er wordt hiermee nu één globale regeling uitgewerkt inzake de passieve en de actieve openbaarheid van bestuur voor alle bestuursinstanties die binnen de bevoegdheid vallen van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest, met dezelfde procedureregels voor alle bestuursniveaus.

Er zal voortaan nog slechts één beroepsinstantie zijn die alle beroepen inzake openbaarheid van bestuur zal behandelen voor alle bestuursniveaus. De samenstelling en de werking ervan werd geregeld bij besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007.

Zowel het decreet als het uitvoeringsbesluit werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 juli 2004, meteen de datum van inwerkingtreding van de nieuwe reglementering.

Om de toepassing van dit decreet door de ambtenaren wat te vergemakkelijken, werd een gebruiksvriendelijke omzendbrief opgesteld die een praktisch houvast moet bieden bij de afhandeling van de verzoeken inzake openbaarheid van bestuur (omzendbrief VR/2006/26 van 1 december 2006).

U vindt hier ook het huishoudelijk reglement van de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie - afdeling openbaarheid van bestuur.

 

 

Pagina afdrukkenTip een collega over deze pagina
Gepubliceerd op 29 april 2011. Laatst gewijzigd op 29 april 2011