ga naar de navigatie ga naar de inhoud

Opgelet!Schijnbaar begrijpt uw browser geen Cascading Style Sheets of u hebt e ondersteuning voor CSS uitgeschakeld. Dat is niet erg, maar besef dat u momenteel een andere lay-out ziet dan de ontwerpers van deze site bedacht hebben.

 

Beroepsinstantie: contact en samenstelling

De beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie - afdeling openbaarheid van bestuur

Adresgegevens
Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie
Afdeling openbaarheid van bestuur
Departement Kanselarij en Bestuur
Boudewijnlaan 30, bus 20
1000 Brussel

Telefoon
Tel. secretariaat: 02-553 57 25

E-mailadres
openbaarheid@vlaanderen.be

Leden van de beroepsinstantie - afdeling openbaarheid van bestuur
Effectieve leden
Bruno Asscherickx, departement KB, Vlaamse Justitie en Regelgeving 
Nele Waterschoot, departement KB, Agentschap voor Binnenlands Bestuur
Benjamin Vervust, departement LNE, afdeling Algemene Zaken, Communicatie en Juridische Dienst
Ilse Dubois, departement RWO, Juridische & Beleidsontwikkeling
Plaatsvervangende leden 
Charlot Bonte, departement KB, Agentschap voor Binnenlands Bestuur
Caroline Dumoulin, departement KB, agentschap voor Binnenlands Bestuur
Angelique Gekiere, departement LNE, afdeling Alg. Zaken, Communicatie en Juridische Dienst
Tom Dehandschutter, departement RWO, Juridische & Beleidsontwikkeling 

Het Huishoudelijk reglement vindt u onder de knop "Regelgeving openbaarheid" 

Pagina afdrukkenTip een collega over deze pagina