ga naar de navigatie ga naar de inhoud

Opgelet!Schijnbaar begrijpt uw browser geen Cascading Style Sheets of u hebt e ondersteuning voor CSS uitgeschakeld. Dat is niet erg, maar besef dat u momenteel een andere lay-out ziet dan de ontwerpers van deze site bedacht hebben.

Openbaarheid van bestuur homepagina

Openbaarheid van bestuur

Met het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur werd nu één globale regeling uitgewerkt inzake de passieve en de actieve openbaarheid van bestuur voor alle bestuursinstanties die binnen de bevoegdheid vallen van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest, met dezelfde procedureregels voor alle bestuursniveaus in Vlaanderen.

Het basisprincipe uit het openbaarheidsdecreet houdt in dat alle bestuursdocumenten bij een bestuursinstantie principieel openbaar zijn. Eenieder kan er inzage van nemen, een afschrift van bekomen of er uitleg over vragen. Er zijn evenwel een aantal uitzonderingen voorzien in het decreet, om andere belangen te beschermen.

Er is nog slechts één beroepsinstantie (een college van Vlaamse ambtenaren) die alle beroepen inzake openbaarheid van bestuur zal behandelen voor alle bestuursniveaus.

 

Welke informatie kan je terugvinden op de website?

Vooreerst vind je uiteraard de regelgeving (met ondermeer het decreet, het uitvoeringsbesluit en de bijhorende omzendbrief) terug ivm. het Grondwettelijk recht op openbaarheid van bestuur, zoals dit wordt gegarandeerd in artikel 32 van de Grondwet.

Daarnaast zijn alle beslissingen van de beroepsinstantie online raadpleegbaar, weliswaar mits weglating van de persoonsgegevens in de verschillende dossiers. Er zijn twee registers die u wegwijs maken in die beslissingen: een chronologisch register en een register op grond van de decreetartikelen. Ook de contactgegevens en de samenstelling van de beroepsinstantie kan u terugvinden.

Er wordt een modelregister ter beschikking gesteld van de diverse bestuursinstanties, waardoor de registratie van de passieve openbaarheidsverzoeken bij de Vlaamse bestuursinstanties wellicht eenvormiger zal gebeuren.

Er is tevens een overzichtelijk stappenplan te raadplegen waarbij een praktisch houvast wordt aangeboden aan de bestuursinstanties bij de afhandeling van een concreet openbaarheidsverzoek.

Bij de rubriek Diverse verslagen kan je vooreerst het globale evaluatieverslag terugvinden dd. januari 2010 met betrekking tot het openbaarheidsdecreet van 26 maart 2004. Daarnaast kan je daar ook de verschillende jaarverslagen consulteren, zoals deze door de Beroepsinstantie, afdeling openbaarheid van bestuur, worden voorgelegd aan de Vlaamse Regering. 

Tenslotte is er nog een rubriek met veel gestelde vragen, zodat elke burger meteen een duidelijk antwoord kan terugvinden op enkele praktische vragen rond de passieve openbaarheid van bestuur.

 

Pagina afdrukken Tip een collega over deze pagina